Una de les seves principals preocupacions és la seguretat, ja que demostrar confiança i seguretat de primeres és molt important.

No té canvis de víes, una de les coses més perilloses, tampoc es pot trobar amb fauna i altres, bàsicament podríem dir que és inmune als factors climàtics.

Òbviament té fre d’emergència, que ho executa inmediatament.

També s’esforcen en tenir en general, els millors protocols de seguretat a hores d’ara.

Una pregunta que suscitarà certa por alhora de pujar-se o no, es possible que aquest tub es fragmenti o s’esquerdi? Primer de tot, comentar que estàn fets de acer gruixut, i aguanta fins a 100 Pa de pressió. Hi hauría un canvi notable de la velocitat que podria fer que no arribés a la següent estació, però no passaria res greu/preocupant