Aquest vehicle s’accelera gradualment mitjançant propulsió elèctrica a través d’un tub de baixa pressió i flota per a sobre de la pista mitjançant la levitació magnètica. També, aquest transport pot obtenir energia solar i eólica mentres fa el trajecte.

El soroll que produïrà aquest vehicle a màxima velocitat equivaldria al soroll d’una furgoneta sense rodes. En canvi, a poca velocitat sería el mateix soroll que una autopista.

El motor té dues parts principals, Estator, que és la part que es romàn quieta, i el Rotor, la part que es mou/gira.

Poden extreure energia de qualsevol font al llarg del trajecte, energia solar, eòlica… Per tant és 100% lliure de carboni.

Al avançar pel tub, HyperLoop baixa i puja la pressió, no es un buit complert, i el flux d’aire accelera i desaccelera al seu voltant. La seva forma Aerodinàmica ajuda a la velocitat entre altres.